Logo
Print this page

Shërbimet

Kompania "Ars of Arts" si kompani e marketingut dhe zhvillimit të ueb aplikacioneve, operon me qëllimin e ofrimit të shërbimeve që do të grumbulloheshin nën tri umbrella kryesore:

 

 • 1. Shërbimet e Marketingut
 • - Plane dhe Strategji Marketingu
 • - e-Marketing
 • - Promocion: 
 • - Realizimin e kampanjave
 • - Dizajn
 • - e-Promotion
 • - Botime shtypi
 • - Hulumtime: 
  • - Hulumtimi i tregut
  • - Hulumtimi i trendeve të konsumit dhe të konsumatorëve
  • - Hulumtimi mbi produktet
 • - Produksion

 

 • 2. Shërbimet e Zhvillimit të Ueb Aplikacioneve
 • - Dizajni dhe zhvillimi i uebfaqeve
 • - Dizajnimi dhe zhvillimi i ueb aplikacioneve
 • - Zhvillimi i produkteve për online marketing.

 

 • 3. Shërbimet e konsulencës në fushën e Teknologjisë Informative
 • - Mbështetje ndaj bizneseve
 • - Sistemet administrative: Baza të të dhënave, dhe rrjeta kompjuterike

Design © Ars of Arts Ars of Arts. All rights reserved.